Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (07) 2387 4213

Sơ đồ đường đi

Thống kê truy cập

383881
Hôm nay
Tổng cộng
176
383881

BỆNH VIỆN CẦN GIUỘC

BỆNH VIỆN CẦN GIUỘC

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
               
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG      
               
Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2018 Đoàn KT đánh giá NĂM 2018 Chi tiết      
A PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)            
A1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)            
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể 5 0        
A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật 3 0        
A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh 3 0        
A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời 4 0        
A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên 4 0        
A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 4 0        
A2 A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)            
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường 4 0        
A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 4 0        
A2.3 Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt 4 0        
A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý 3 0        
A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện 4 0        
A3 A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)            
A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp 4 0        
A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp 3 0        
A4 A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)            
A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị 4 0        
A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân 4 0        
A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác 4 0        
A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế 4 0        
A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời 4 0        
A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp 4 0        
B PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)            
B1 B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)            
B1.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện 3 0        
B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện 2 0        
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện 3 0        
B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)            
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 4 0        
B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 4 0        
B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực 4 0        
B3 B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)            
B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế 4 0        
B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế 4 0        
B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện 4 0        
B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế 4 0        
B4 B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)            
B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai 3 0        
B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 4 0        
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 3 0        
B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận 4 0        
C PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)            
C1 C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)            
C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện 4 0        
C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ 5 0        
C2 C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)            
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 4 0        
C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 4 0        
C3 C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)            
C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 0        
C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn 3 0        
C4 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)            
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn 4 0        
C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 3 0        
C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay 3 0        
C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 3 0        
C4.5 Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 4 0        
C4.6 Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 4 0        
C5 C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)            
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 2 0        
C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới 3 0        
C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng 4 0        
C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 4 0        
C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện 3 0        
C6 C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)            
C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả 3 0        
C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị 4 0        
C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện 3 0        
C7 C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)            
C7.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 3 0        
C7.2 Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 2 0        
C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện 3 0        
C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý 4 0        
C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện 2 0        
C8 C8. Chất lượng xét nghiệm (2)            
C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh 3 0        
C8.2 Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm 3 0        
C9 C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)            
C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược 3 0        
C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược 3 0        
C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng 3 0        
C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 3 0        
C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng 3 0        
C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả 4 0        
C10 C10. Nghiên cứu khoa học (2)            
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 3 0        
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 3 0        
D PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)            
D1 D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)            
D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện 2 0        
D1.2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện 3 0        
D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng 3 0        
D2 D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)            
D2.1 Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh 4 0        
D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục 3 0        
D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa 3 0        
D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 4 0        
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 3 0        
D3 D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)            
D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện 3 0        
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện 3 0        
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện 3 0        
E PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA            
E1 E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)            
E1.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh 2 0        
E1.2 Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh 5 0        
E1.3 Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF 2 0        
E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa 4 0        
               
 
II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG
           
               
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Điểm TB Số TC áp dụng
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 0 0 4 14 1 3.84 19
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) 0 0 2 3 1 3.83 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) 0 0 1 4 0 3.8 5
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) 0 0 1 1 0 3.5 2
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) 0 0 0 6 0 4 6
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) 0 1 4 9 0 3.57 14
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) 0 1 2 0 0 2.67 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 0 0 3 0 4 3
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) 0 0 0 4 0 4 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 2 2 0 3.5 4
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 0 3 20 11 1 3.29 35
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 0 0 1 1 4.5 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 0 2 0 4 2
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) 0 0 2 0 0 3 2
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) 0 0 3 3 0 3.5 6
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) 0 1 2 2 0 3.2 5
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) 0 0 2 1 0 3.33 3
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) 0 2 2 1 0 2.8 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 0 2 0 0 3 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 0 5 1 0 3.17 6
C10. Nghiên cứu khoa học (2) 0 0 2 0 0 3 2
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) 0 1 8 2 0 3.09 11
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) 0 1 2 0 0 2.67 3
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 0 3 2 0 3.4 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) 0 0 3 0 0 3 3
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 0 2 0 1 1 3.25 4
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 2 0 0 1 3 3
STT TÊN DỊCH VỤ   ĐƠN GIÁ 
1 Khám Nội 26.200
2 Khám Nhi 26.200
3 Khám Da liễu 26.200
4 Khám YHCT 26.200
5 Khám Ngoại 26.200
6 Khám Bỏng 26.200
7 Khám Phụ sản 26.200
8 Khám Mắt 26.200
9 Khám Tai mũi họng 26.200
10 Khám Răng hàm mặt 26.200
11 Khám Phục hồi chức năng 26.200
12 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu 249.400
13 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiêu hóa 141.500
14 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm 141.500
15 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền 101.900
16 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi 141.500
17 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp 127.100
18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 124.300
19 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 30.000
20 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền] 20.000
21 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 640.000
22 Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) 713.000
23 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 211.000
24 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường 211.000
25 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu 38.000
26 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu 430.000
27 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện 430.000
28 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực 968.000
29 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm 234.000
30 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu 234.000
31 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 30.000
32 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) 10.000
33 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) 10.000
34 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) 295.000
35 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 203.000
36 Đặt ống nội khí quản 555.000
37 Mở khí quản cấp cứu 704.000
38 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) 55.000
39 Thay ống nội khí quản 555.000
40 Thay canuyn mở khí quản 241.000
41 Vận động trị liệu hô hấp 29.000
42 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 17.600
43 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) 17.600
44 Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng 241.000
45 Siêu âm màng phổi cấp cứu 38.000
46 Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter 136.000
47 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] 533.000
48 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] 533.000
49 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] 533.000
50 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] 533.000
51 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] 533.000
52 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] 533.000
53 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] 533.000
54 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] 533.000
55 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] 533.000
56 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] 533.000
57 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 46.500
58 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 458.000
59 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 85.400
60 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ 360.000
61 Mở thông bàng quang trên xương mu 360.000
62 Thông bàng quang 85.400
63 Rửa bàng quang lấy máu cục 185.000
64 Thận nhân tạo thường qui 543.000
65 Soi đáy mắt cấp cứu 49.600
66 Chọc dịch tủy sống 100.000
67 Đặt ống thông dạ dày 85.400
68 Rửa dạ dày cấp cứu 106.000
69 Thụt tháo 78.000
70 Thụt giữ 78.000
71 Đặt ống thông hậu môn 78.000
72 Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu [chưa bao gồm bộ ống thông blakemore] 713.000
73 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu [Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)] 700.000
74 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu 38.000
75 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 131.000
76 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm 573.000
77 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] 129.000
78 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] 174.000
79 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] 227.000
80 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 15.000
81 Định nhóm máu tại giường 38.000
82 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 12.300
83 Đo các chất khí trong máu 212.000
84 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh 38.000
85 Bơm rửa khoang màng phổi 203.000
86 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169.000
87 Chọc dò dịch màng phổi 131.000
88 Chọc hút khí màng phổi 136.000
89 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 658.000
90 Đặt nội khí quản 2 nòng 555.000
91 Đo chức năng hô hấp 120.000
92 Khí dung thuốc giãn phế quản 17.600
93 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 172.000
94 Siêu âm màng phổi cấp cứu 38.000
95 Thay canuyn mở khí quản 241.000
96 Vận động trị liệu hô hấp 29.000
97 Điện tim thường 30.000
98 Siêu âm Doppler mạch máu 211.000
99 Siêu âm Doppler tim 211.000
100 Siêu âm tim 4D 446.000
101 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 211.000
102 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh 301.000
103 Chọc dò dịch não tủy 100.000
104 Hút đờm hầu họng 10.000
105 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN 129.000
106 Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) 45.000
107 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 104.000
108 Đặt sonde bàng quang 85.400
109 Nong niệu đạo và đặt sonde đái 228.000
110 Rửa bàng quang lấy máu cục 185.000
111 Rửa bàng quang 185.000
112 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm 131.000
113 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị 131.000
114 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [dưới hướng dẫn của siêu âm] 169.000
115 Đặt ống thông dạ dày 85.400
116 Đặt ống thông hậu môn 78.000
117 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu 231.000
118 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi 541.000
119 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết 287.000
120 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết 385.000
121 Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày [Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)] 700.000
122 Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu [Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)] 700.000
123 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori 285.000
124 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết  231.000
125 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết 287.000
126 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết 385.000
127 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 179.000
128 Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết 278.000
129 Rửa dạ dày cấp cứu 106.000
130 Siêu âm ổ bụng 38.000
131 Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan 211.000
132 Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng 211.000
133 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 573.000
134 Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan 547.000
135 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục 169.000
136 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân 63.200
137 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng 78.000
138 Thụt tháo phân 78.000
139 Hút dịch khớp gối 109.000
140 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
141 Hút dịch khớp khuỷu 109.000
142 Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
143 Hút dịch khớp cổ chân 109.000
144 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
145 Hút dịch khớp cổ tay 109.000
146 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
147 Hút dịch khớp vai 109.000
148 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
149 Hút nang bao hoạt dịch 109.000
150 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm 118.000
151 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 104.000
152 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm 145.000
153 Siêu âm khớp (một vị trí) 38.000
154 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 38.000
155 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ 191.000
156 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu 968.000
157 Siêu âm tim cấp cứu tại giường 211.000
158 Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu 211.000
159 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 30.000
160 Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu 38.000
161 Siêu âm màng phổi 38.000
162 Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. 10.000
163 Đặt ống nội khí quản 555.000
164 Mở khí quản 704.000
165 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi 131.000
166 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) 533.000
167 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản 533.000
168 Khí dung thuốc cấp cứu 17.600
169 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần 295.000
170 Mở khí quản qua da cấp cứu 704.000
171 Thay canuyn mở khí quản 241.000
172 Chăm sóc lỗ mở khí quản 55.000
173 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 46.500
174 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 1.149.000
175 Chọc hút nước tiểu trên xương mu 104.000
176 Vận động trị liệu bàng quang 296.000
177 Rửa bàng quang lấy máu cục 185.000
178 Thông tiểu 85.400
179 Chọc dò tủy sống trẻ sơ sinh 100.000
180 Chọc dịch tủy sống 100.000
181 Soi đáy mắt cấp cứu 49.600
182 Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu 131.000
183 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 131.000
184 Đặt ống thông dạ dày 85.400
185 Rửa dạ dày cấp cứu 106.000
186 Đặt sonde hậu môn 78.000
187 Thụt tháo phân 78.000
188 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 15.000
189 Xông hơi thuốc 40.000
190 Xông khói thuốc 35.000
191 Sắc thuốc thang 12.000
192 Đặt thuốc YHCT 43.200
193 Bó thuốc 47.700
194 Chườm ngải 35.000
195 Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa [kim ngắn] 63.000
196 Điện châm điều trị di chứng bại liệt [kim ngắn] 63.000
197 Điện châm điều trị liệt chi trên [kim ngắn] 63.000
198 Điện châm điều trị liệt chi dưới [kim ngắn] 63.000
199 Điện châm điều trị liệt nửa người [kim ngắn] 63.000
200 Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ [kim ngắn] 63.000
201 Điện châm điều trị teo cơ [kim ngắn] 63.000
202 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ [kim ngắn] 63.000
203 Điện châm điều trị bại não [kim ngắn] 63.000
204 Điện châm điều trị bệnh tự kỷ [kim ngắn] 63.000
205 Điện châm điều trị chứng ù tai [kim ngắn] 63.000
206 Điện châm điều trị giảm khứu giác [kim ngắn] 63.000
207 Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp [kim ngắn] 63.000
208 Điện châm điều trị khàn tiếng [kim ngắn] 63.000
209 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp [kim ngắn] 63.000
210 Điện châm điều trị động kinh cục bộ [kim ngắn] 63.000
211 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu [kim ngắn] 63.000
212 Điện châm điều trị mất ngủ [kim ngắn] 63.000
213 Điện châm điều trị stress [kim ngắn] 63.000
214 Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính [kim ngắn] 63.000
215 Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh [kim ngắn] 63.000
216 Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V [kim ngắn] 63.000
217 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên [kim ngắn] 63.000
218 Điện châm điều trị sụp mi [kim ngắn] 63.000
219 Điện châm điều trị bệnh hố mắt [kim ngắn] 63.000
220 Điện châm điều trị viêm kết mạc [kim ngắn] 63.000
221 Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp [kim ngắn] 63.000
222 Điện châm điều trị lác [kim ngắn] 63.000
223 Điện châm điều trị giảm thị lực [kim ngắn] 63.000
224 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình [kim ngắn] 63.000
225 Điện châm điều trị giảm thính lực [kim ngắn] 63.000
226 Điện châm điều trị thất ngôn [kim ngắn] 63.000
227 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi [kim ngắn] 63.000
228 Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta [kim ngắn] 63.000
229 Điện châm điều trị nôn nấc [kim ngắn] 63.000
230 Điện châm điều trị cơn đau quặn thận [kim ngắn] 63.000
231 Điện châm điều trị viêm bàng quang cấp [kim ngắn] 63.000
232 Điện châm điều trị viêm phần phụ [kim ngắn]  63.000
233 Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện [kim ngắn] 63.000
234 Điện châm điều trị táo bón [kim ngắn] 63.000
235 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa [kim ngắn] 63.000
236 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác [kim ngắn] 63.000
237 Điện châm điều trị đái dầm [kim ngắn] 63.000
238 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật [kim ngắn] 63.000
239 Điện châm điều trị cảm cúm [kim ngắn] 63.000
240 Điện châm điều trị viêm Amidan cấp [kim ngắn] 63.000
241 Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần [kim ngắn] 63.000
242 Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não [kim ngắn] 63.000
243 Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật [kim ngắn] 63.000
244 Điện châm điều trị giảm đau do ung thư [kim ngắn] 63.000
245 Điện châm điều trị đau răng [kim ngắn] 63.000
246 Điện châm điều trị giảm đau do Zona [kim ngắn] 63.000
247 Điện châm điều trị viêm mũi xoang [kim ngắn] 63.000
248 Điện châm điều trị viêm mũi xoang [kim ngắn] 63.000
249 Điện châm điều trị hen phế quản [kim ngắn] 63.000
250 Điện châm điều trị tăng huyết áp [kim ngắn] 63.000
251 Điện châm điều trị huyết áp thấp [kim ngắn] 63.000
252 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn [kim ngắn] 63.000
253 Điện châm điều trị đau ngực sườn [kim ngắn] 63.000
254 Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh [kim ngắn] 63.000
255 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp [kim ngắn] 63.000
256 Điện châm điều trị thoái hóa khớp [kim ngắn] 63.000
257 Điện châm điều trị đau lưng [kim ngắn] 63.000
258 Điện châm điều trị đau mỏi cơ [kim ngắn] 63.000
259 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai [kim ngắn] 63.000
260 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy [kim ngắn] 63.000
261 Thủy châm điều trị liệt [chưa bao gồm thuốc] 61.800
262 Thủy châm điều trị liệt chi trên [chưa bao gồm thuốc] 61.800
263 Thủy châm điều trị liệt chi dưới [chưa bao gồm thuốc] 61.800
264 Thủy châm điều trị liệt nửa người [chưa bao gồm thuốc] 61.800
265 Thủy châm điều trị liệt do bệnh của cơ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
266 Thủy châm điều trị teo cơ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
267 Thủy châm điều trị đau thần kinh toạ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
268 Thủy châm điều trị bại não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
269 Thủy châm điều trị hội chứng ngoại tháp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
270 Thủy châm điều trị mất ngủ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
271 Thủy châm điều trị stress [chưa bao gồm thuốc] 61.800
272 Thủy châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh [chưa bao gồm thuốc] 61.800
273 Thủy châm điều trị tổn thương dây thần kinh V [chưa bao gồm thuốc] 61.800
274 Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên [chưa bao gồm thuốc] 61.800
275 Thủy châm điều trị sụp mi [chưa bao gồm thuốc] 61.800
276 Thủy châm điều trị hen phế quản [chưa bao gồm thuốc] 61.800
277 Thủy châm điều trị đau vùng ngực [chưa bao gồm thuốc] 61.800
278 Thủy châm điều trị đau thần kinh liên sườn [chưa bao gồm thuốc] 61.800
279 Thủy châm điều trị đau ngực, sườn [chưa bao gồm thuốc] 61.800
280 Thủy châm điều trị đau dạ dày [chưa bao gồm thuốc] 61.800
281 Thủy châm điều trị nôn, nấc [chưa bao gồm thuốc] 61.800
282 Thủy châm điều trị đau lưng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
283 Thủy châm điều trị đau mỏi cơ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
284 Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai [chưa bao gồm thuốc] 61.800
285 Thủy châm điều trị hội chứng vai gáy [chưa bao gồm thuốc] 61.800
286 Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi [chưa bao gồm thuốc] 61.800
287 Thủy châm điều trị viêm co cứng cơ delta [chưa bao gồm thuốc] 61.800
288 Thủy châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện [chưa bao gồm thuốc] 61.800
289 Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác [chưa bao gồm thuốc] 61.800
290 Thủy châm điều trị bí đái [chưa bao gồm thuốc] 61.800
291 Thủy châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật [chưa bao gồm thuốc] 61.800
292 Thủy châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
293 Thủy châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống [chưa bao gồm thuốc] 61.800
294 Thủy châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật [chưa bao gồm thuốc] 61.800
295 Thủy châm điều trị giảm đau do ung thư [chưa bao gồm thuốc] 61.800
296 Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình [chưa bao gồm thuốc] 61.800
297 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 61.300
298 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 61.300
299 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 61.300
300 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người 61.300
301 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ 61.300
302 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não 61.300
303 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em 61.300
304 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 61.300
305 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 61.300
306 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất 61.300
307 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 61.300
308 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 61.300
309 Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật 1.678.000
310 Nhổ răng sữa 33.600
311 Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe 172.000
312 Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169.000
313 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169.000
314 Đặt dẫn lưu ổ dịch/áp xe ổ bụng sau mổ dưới siêu âm 573.000
315 Chọc dịch màng bụng 131.000
316 Dẫn lưu dịch màng bụng 131.000
317 Chọc hút áp xe thành bụng 173.000
318 Thụt tháo phân 78.000
319 Đặt sonde hậu môn 78.000
320 Chọc dịch khớp 109.000
321 Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm 1.094.000
322 Cắt u phần mềm vùng cổ 2.507.000
323 Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên 1.094.000
324 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 679.000
325 Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm 679.000
326 Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm 2.507.000
327 Cắt u thành âm đạo 1.960.000
328 Bóc nang tuyến Bartholin 1.237.000
329 Cắt u vú lành tính 2.753.000
330 Mổ bóc nhân xơ vú 947.000
331 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 2.531.000
332 Phẫu thuật viêm ruột thừa 2.460.000
333 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 4.117.000
334 Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản 781.000
335 Lấy máu tụ tầng sinh môn 2.147.000
336 Chọc dò túi cùng Douglas 267.000
337 Chích áp xe tầng sinh môn 781.000
338 Mở thông bàng quang 360.000
339 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 2.254.000
340 Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn 173.000
341 Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới 3.609.000
342 Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles 3.609.000
343 Phẫu thuật gãy Monteggia 3.609.000
344 Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay 3.609.000
345 Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay 3.609.000
346 Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay 3.609.000
347 Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa 2.752.000
348 Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 2.752.000
349 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít 3.609.000
350 Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè 3.609.000
351 Đóng đinh xương chày mở 3.609.000
352 Đặt nẹp vít gãy thân xương chày 3.609.000
353 Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày 3.609.000
354 Găm Kirschner trong gãy mắt cá 3.609.000
355 Kết hợp xương trong trong gãy xương mác 3.609.000
356 Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân 3.609.000
357 Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên 3.609.000
358 Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren 3.609.000
359 Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời 4.381.000
360 Tháo bỏ các ngón chân 2.752.000
361 Tháo đốt bàn 2.752.000
362 Nối gân gấp 2.828.000
363 Gỡ dính gân 2.828.000
364 Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần 2.752.000
365 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn 244.000
366 Nối gân duỗi 2.828.000
367 Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản 3.167.000
368 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 172.000
369 Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm² 2.689.000
370 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] 224.000
371 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] 286.000
372 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú] 30.000
373 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài≤ 15cm] 55.000
374 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] 79.600
375 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm, chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 6 điều 7 thông tư 15] 79.600
376 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] 109.000
377 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] 129.000
378 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] 174.000
379 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] 227.000
380 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] 172.000
381 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] 244.000
382 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền] 611.000
383 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán] 331.000
384 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột liền] 611.000
385 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột tự cán] 331.000
386 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [bột liền] 611.000
387 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [bột tự cán] 331.000
388 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột liền] 611.000
389 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột tự cán] 331.000
390 Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] 310.000
391 Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] 155.000
392 Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
393 Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
394 Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
395 Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
396 Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
397 Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
398 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] 386.000
399 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] 208.000
400 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu [bột liền] 386.000
401 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu [máng bột, đã bao gồm VTYT] 386.000
402 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu [bột tự cán] 208.000
403 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] 386.000
404 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột tự cán] 208.000
405 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] 320.000
406 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
407 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ IV [bột liền] 320.000
408 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ IV [bột tự cán] 236.000
409 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột liền] 320.000
410 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
411 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
412 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột tự cán] 200.000
413 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [bột liền] 320.000
414 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [bột tự cán] 200.000
415 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] 320.000
416 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] 200.000
417 Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles [bột liền] 320.000
418 Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles [bột tự cán] 200.000
419 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] 225.000
420 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] 150.000
421 Nắn, bó bột trật khớp háng [bột liền] 635.000
422 Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] 265.000
423 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] 250.000
424 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] 150.000
425 Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] 320.000
426 Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột tự cán] 236.000
427 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] 611.000
428 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột tự cán] 331.000
429 Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật [bột liền] 635.000
430 Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật [bột tự cán] 265.000
431 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] 611.000
432 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán] 331.000
433 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè [bột tự cán] 135.000
434 Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] 250.000
435 Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] 150.000
436 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
437 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
438 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
439 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
440 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
441 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
442 Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] 320.000
443 Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] 236.000
444 Nắn, bó bột gãy Dupuytren [bột liền] 320.000
445 Nắn, bó bột gãy Dupuytren [bột tự cán] 236.000
446 Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] 320.000
447 Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán] 200.000
448 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] 225.000
449 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] 150.000
450 Nắn, bó bột gẫy xương gót [bột tự cán] 135.000
451 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] 225.000
452 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột tự cán] 150.000
453 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] 386.000
454 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột tự cán] 208.000
455 Nắn, cố định trật khớp hàm [bột liền] 386.000
456 Nắn, cố định trật khớp hàm [bột tự cán] 208.000
457 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền]  250.000
458 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] 150.000
459 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật 1.681.000
460 Rút đinh các loại 1.681.000
461 Rút chỉ thép xương ức 1.681.000
462 Tạo hình bằng các vạt tự do đa dạng đơn giản 3.167.000
463 Chích rạch áp xe nhỏ 173.000
464 Chích hạch viêm mủ 173.000
465 Tháo bột các loại 49.500
466 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện 307.000
467 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện 307.000
468 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện 307.000
469 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện 307.000
470 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện 307.000
471 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện 307.000
472 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện 307.000
473 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn 314.000
474 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu 42.400
475 Cắt đoạn xương bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 2.752.000
476 Nạo xương viêm trên người bệnh đái tháo đường 2.319.000
477 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường 2.319.000
478 Ghép da tự thân bằng mảnh da tròn nhỏ 4.040.000
479 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường 233.000
480 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường 233.000
481 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 369.000
482 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 575.000
483 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 575.000
484 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường 233.000
485 Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường 173.000
486 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường 369.000
487 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 245.400
488 Hào châm [kim ngắn] 61.000
489 Điện châm [kim ngắn] 63.000
490 Điện châm [có kim dài] 70.000
491 Thủy châm [chưa bao gồm thuốc] 61.800
492 Ôn châm [kim ngắn] 61.000
493 Ôn châm [có kim dài] 68.000
494 Cứu 35.000
495 Chích lể [kim ngắn] 61.000
496 Kéo nắn cột sống cổ 41.500
497 Kéo nắn cột sống thắt lưng 41.500
498 Xông hơi thuốc 40.000
499 Xông khói thuốc 35.000
500 Ngâm thuốc YHCT toàn thân 47.300
501 Ngâm thuốc YHCT bộ phận 47.300
502 Bó thuốc 47.700
503 Luyện tập dưỡng sinh 20.000
504 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình [kim ngắn] 63.000
505 Điện châm điều trị huyết áp thấp [kim ngắn] 63.000
506 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính [kim ngắn] 63.000
507 Điện châm điều trị hội chứng stress [kim ngắn] 63.000
508 Điện châm điều trị cảm mạo [kim ngắn] 63.000
509 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt [kim ngắn] 63.000
510 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em [kim ngắn]  63.000
511 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não [kim ngắn]  63.000
512 Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não [kim ngắn] 63.000
513 Điện châm điều trị cơn đau quặn thận [kim ngắn] 63.000
514 Điện châm điều trị viêm bàng quang [kim ngắn] 63.000
515 Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện [kim ngắn] 63.000
516 Điện châm điều trị bí đái cơ năng [kim ngắn] 63.000
517 Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh [kim ngắn] 63.000
518 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não [kim ngắn] 63.000
519 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp [kim ngắn] 63.000
520 Điện châm điều trị khàn tiếng [kim ngắn] 63.000
521 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi [kim ngắn] 63.000
522 Điện châm điều trị liệt chi trên [kim ngắn] 63.000
523 Điện châm điều trị đau hố mắt [kim ngắn] 63.000
524 Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp [kim ngắn] 63.000
525 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông [kim ngắn] 63.000
526 Điện châm điều trị viêm mũi xoang [kim ngắn] 63.000
527 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa [kim ngắn] 63.000
528 Điện châm điều trị đau răng [kim ngắn] 63.000
529 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp [kim ngắn] 63.000
530 Điện châm điều trị ù tai [kim ngắn] 63.000
531 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh [kim ngắn] 63.000
532 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật [kim ngắn] 63.000
533 Điện châm điều trị giảm đau do ung thư [kim ngắn] 63.000
534 Điện châm điều trị giảm đau do zona [kim ngắn] 63.000
535 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh [kim ngắn] 63.000
536 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt [kim ngắn] 63.000
537 Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông [chưa bao gồm thuốc] 61.800
538 Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu [chưa bao gồm thuốc] 61.800
539 Thủy châm điều trị mất ngủ [chưa bao gồm thuốc] 61.800
540 Thủy châm điều trị hội chứng stress [chưa bao gồm thuốc] 61.800
541 Thủy châm điều trị nấc [chưa bao gồm thuốc] 61.800
542 Thủy châm điều trị cảm mạo, cúm [chưa bao gồm thuốc] 61.800
543 Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
544 Thủy châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
545 Thủy châm điều trị sa dạ dày [chưa bao gồm thuốc] 61.800
546 Thủy châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
547 Thủy châm điều trị tâm căn suy nhược [chưa bao gồm thuốc] 61.800
548 Thủy châm điều trị bại liệt trẻ em [chưa bao gồm thuốc] 61.800
549 Thủy châm điều trị giảm thính lực [chưa bao gồm thuốc] 61.800
550 Thủy châm điều trị liệt trẻ em [chưa bao gồm thuốc] 61.800
551 Thủy châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em [chưa bao gồm thuốc] 61.800
552 Thủy châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
553 Thủy châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
554 Thủy châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh [chưa bao gồm thuốc] 61.800
555 Thủy châm điều trị thống kinh [chưa bao gồm thuốc] 61.800
556 Thủy châm điều trị rối loạn kinh nguyệt [chưa bao gồm thuốc] 61.800
557 Thủy châm điều trị đái dầm [chưa bao gồm thuốc] 61.800
558 Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình [chưa bao gồm thuốc] 61.800
559 Thủy châm điều trị đau vai gáy [chưa bao gồm thuốc] 61.800
560 Thủy châm điều trị hen phế quản [chưa bao gồm thuốc] 61.800
561 Thủy châm điều trị huyết áp thấp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
562 Thủy châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính [chưa bao gồm thuốc] 61.800
563 Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên [chưa bao gồm thuốc] 61.800
564 Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn [chưa bao gồm thuốc] 61.800
565 Thủy châm điều trị thất vận ngôn [chưa bao gồm thuốc] 61.800
566 Thủy châm điều trị đau dây V [chưa bao gồm thuốc] 61.800
567 Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống [chưa bao gồm thuốc] 61.800
568 Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não [chưa bao gồm thuốc] 61.800
569 Thủy châm điều trị hội chứng ngoại tháp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
570 Thủy châm điều trị khàn tiếng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
571 Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi [chưa bao gồm thuốc] 61.800
572 Thủy châm điều trị liệt chi trên [chưa bao gồm thuốc] 61.800
573 Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới [chưa bao gồm thuốc] 61.800
574 Thủy châm điều trị sụp mi [chưa bao gồm thuốc] 61.800
575 Thủy châm điều trị viêm mũi xoang [chưa bao gồm thuốc] 61.800
576 Thủy châm điều trị rối loạn tiêu hóa [chưa bao gồm thuốc] 61.800
577 Thủy châm điều trị đau răng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
578 Thủy châm điều trị táo bón kéo dài [chưa bao gồm thuốc] 61.800
579 Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
580 Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
581 Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai [chưa bao gồm thuốc] 61.800
582 Thủy châm điều trị đau lưng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
583 Thủy châm điều trị sụp mi [chưa bao gồm thuốc] 61.800
584 Thủy châm điều trị đau hố mắt [chưa bao gồm thuốc] 61.800
585 Thủy châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp [chưa bao gồm thuốc] 61.800
586 Thủy châm điều trị lác cơ năng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
587 Thủy châm điều trị giảm thị lực [chưa bao gồm thuốc] 61.800
588 Thủy châm điều trị viêm bàng quang [chưa bao gồm thuốc] 61.800
589 Thủy châm điều trị di tinh [chưa bao gồm thuốc] 61.800
590 Thủy châm điều trị liệt dương [chưa bao gồm thuốc] 61.800
591 Thủy châm điều trị rối loạn tiểu tiện [chưa bao gồm thuốc] 61.800
592 Thủy châm điều trị bí đái cơ năng [chưa bao gồm thuốc] 61.800
593 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 61.300
594 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 61.300
595 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 61.300
596 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông 61.300
597 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não 61.300
598 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 61.300
599 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 61.300
600 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 61.300
601 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 61.300
602 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 61.300
603 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em 61.300
604 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 61.300
605 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác 61.300
606 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 61.300
607 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 61.300
608 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp 61.300
609 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 61.300
610 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 61.300
611 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress 61.300
612 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 61.300
613 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh 61.300
614 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 61.300
615 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 61.300
616 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi 61.300
617 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp 61.300
618 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng 61.300
619 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực 61.300
620 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 61.300
621 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực 61.300
622 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang 61.300
623 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản 61.300
624 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp 61.300
625 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 61.300
626 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 61.300
627 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng 61.300
628 Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc 61.300
629 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 61.300
630 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp 61.300
631 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 61.300
632 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 61.300
633 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 61.300
634 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt 61.300
635 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 61.300
636 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa 61.300
637 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt 61.300
638 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh 61.300
639 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh 61.300
640 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón 61.300
641 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa 61.300
642 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông 61.300
643 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng 61.300
644 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 61.300
645 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não 61.300
646 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 61.300
647 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật 61.300
648 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư 61.300
649 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm 61.300
650 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly 61.300
651 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn 35.000
652 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn 35.000
653 Cứu điều trị nấc thể hàn 35.000
654 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn 35.000
655 Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn 35.000
656 Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn 35.000
657 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn 35.000
658 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn 35.000
659 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn 35.000
660 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn 35.000
661 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn 35.000
662 Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn 35.000
663 Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể hàn 35.000
664 Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 35.000
665 Cứu điều trị di tinh thể hàn 35.000
666 Cứu điều trị liệt dương thể hàn 35.000
667 Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn 35.000
668 Cứu điều trị bí đái thể hàn 35.000
669 Cứu điều trị sa tử cung thể hàn 35.000
670 Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn 35.000
671 Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn 35.000
672 Cứu điều trị đái dầm thể hàn 35.000
673 Cứu điều trị đau lưng thể hàn 35.000
674 Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn 35.000
675 Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn 35.000
676 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 35.000
677 Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn 35.000
678 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài 640.000
679 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng 17.600
680 Gây mê khác 632.000
681 Phẫu thuật u thần kinh trên da 679.000
682 Phẫu thuật u thần kinh trên da 1.094.000
683 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản 46.500
684 Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi 2.619.000
685 Phẫu thuật cắt u thành ngực 1.793.000
686 Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực 1.793.000
687 Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất 185.000
688 Lấy sỏi bàng quang 3.910.000
689 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang 1.684.000
690 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius 1.684.000
691 Dẫn lưu bàng quang đơn thuần 1.136.000
692 Nong niệu đạo 228.000
693 Cắt bỏ tinh hoàn 2.254.000
694 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 2.254.000
695 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 1.136.000
696 Cắt hẹp bao quy đầu 1.136.000
697 Mở rộng lỗ sáo 1.136.000
698 Mở bụng thăm dò 2.447.000
699 Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng 3.414.000
700 Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng 2.447.000
701 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non 3.414.000
702 Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng 2.709.000
703 Cắt mạc nối lớn 4.482.000
704 Cắt bỏ u mạc nối lớn 4.482.000
705 Cắt ruột thừa đơn thuần 2.460.000
706 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng 2.460.000
707 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 2.460.000
708 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 2.709.000
709 Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng 2.447.000
710 Làm hậu môn nhân tạo 2.447.000
711 Làm hậu môn nhân tạo 2.447.000
712 Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ 2.461.000
713 Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch 2.461.000
714 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) 2.461.000
715 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ 2.461.000
716 Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng 2.461.000
717 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản 2.461.000
718 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản 2.461.000
719 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp 2.461.000
720 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) 2.461.000
721 Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) 1.136.000
722 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) 1.136.000
723 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn 1.810.000
724 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini 3.157.000
725 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice 3.157.000
726 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice 3.157.000
727 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein 3.157.000
728 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát 3.157.000
729 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên 3.157.000
730 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác 3.157.000
731 Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn 1.793.000
732 Phẫu thuật cắt u thành bụng 1.793.000
733 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ 2.524.000
734 Khâu vết thương thành bụng 1.793.000
735 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn 3.609.000
736 Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu 3.850.000
737 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia 3.609.000
738 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay 3.609.000
739 Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới 3.609.000
740 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay 3.609.000
741 Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay 3.609.000
742 Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay 3.609.000
743 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay 3.609.000
744 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi 3.609.000
745 Phẫu thuật KHX gãy bánh chè 3.850.000
746 Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp 3.850.000
747 Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày 3.609.000
748 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân 3.609.000
749 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần 3.609.000
750 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong 3.609.000
751 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài 3.609.000
752 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân 3.609.000
753 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân 3.609.000
754 Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay 3.609.000
755 Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay 3.609.000
756 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay 3.609.000
757 Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 4.381.000
758 Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi 2.828.000
759 Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp 2.828.000
760 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay 3.609.000
761 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay 3.609.000
762 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay 3.609.000
763 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay 3.609.000
764 Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới [Chưa bao gồm kim găm, nẹp vít] 2.619.000
765 Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay 2.167.000
766 Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi 2.828.000
767 Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng 3.429.000
768 Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay 2.657.000
769 Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay 2.752.000
770 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón 2.752.000
771 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay 3.640.000
772 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay 1.793.000
773 Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân 3.609.000
774 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân 3.609.000
775 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia 3.609.000
776 Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay 3.609.000
777 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân 3.609.000
778 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương 1.681.000
779 Phẫu thuật xơ cứng đơn giản 3.429.000
780 Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi 2.752.000
781 Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) 2.752.000
782 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 2.531.000
783 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp 4.381.000
784 Phẫu thuật làm sạch ổ khớp 2.657.000
785 Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² 2.689.000
786 Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…) 2.167.000
787 Phẫu thuật vết thương khớp 2.657.000
788 Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương 2.528.000
789 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền] 611.000
790 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán] 331.000
791 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột liền] 611.000
792 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột tự cán] 331.000
793 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột liền] 611.000
794 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [bột tự cán] 331.000
795 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh 701.000
796 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh [bột tự cán] 306.000
797 Nắn, bó bột cột sống [bột liền] 611.000
798 Nắn, bó bột cột sống [bột tự cán] 331.000
799 Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] 310.000
800 Nắn, bó bột trật khớp vai [đai vải, đã bao gồm VTYT] 310.000
801 Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] 155.000
802 Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] 386.000
803 Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] 208.000
804 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
805 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
806 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
807 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
808 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
809 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
810 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] 320.000
811 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
812 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
813 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] 386.000
814 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [máng bột, đã bao gồm VTYT] 386.000
815 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] 208.000
816 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] 386.000
817 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột tự cán] 208.000
818 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] 320.000
819 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán] 236.000
820 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [bột liền] 320.000
821 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
822 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
823 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [bột tự cán] 236.000
824 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột tự cán] 236.000
825 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [bột liền] 320.000
826 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
827 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
828 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [bột tự cán] 236.000
829 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] 320.000
830 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
831 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
832 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] 200.000
833 Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] 320.000
834 Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột tự cán] 200.000
835 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] 225.000
836 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [máng bột, đã bao gồm VTYT] 225.000
837 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] 150.000
838 Nắn, bó bột trật khớp háng [bột liền] 701.000
839 Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] 306.000
840 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] 250.000
841 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] 150.000
842 Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] 320.000
843 Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột tự cán] 236.000
844 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi [bột liền] 611.000
845 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi [bột tự cán] 331.000
846 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật [bột liền] 635.000
847 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật [bột tự cán] 265.000
848 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] 611.000
849 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán] 331.000
850 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 135.000
851 Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] 250.000
852 Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] 150.000
853 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
854 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
855 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
856 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
857 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
858 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
859 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
860 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 236.000
861 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] 320.000
862 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [nẹp vải, đã bao gồm VTYT] 320.000
863 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [máng bột, đã bao gồm VTYT] 320.000
864 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột tự cán] 236.000
865 Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] 225.000
866 Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] 150.000
867 Nắn, bó bột gãy xương gót 135.000
868 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] 225.000
869 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột tự cán] 150.000
870 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] 310.000
871 Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột tự cán] 155.000
872 Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] 320.000
873 Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột tự cán] 236.000
874 Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] 320.000
875 Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán] 200.000
876 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] 225.000
877 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [máng bột, đã bao gồm VTYT] 225.000
878 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] 150.000
879 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] 386.000
880 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [đai vải, đã bao gồm VTYT] 386.000
881 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột tự cán] 208.000
882 Nắm, cố định trật khớp hàm [bột liền] 386.000
883 Nắm, cố định trật khớp hàm [bột tự cán] 208.000
884 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền]  250.000
885 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] 150.000
886 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 110.000
887 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em 110.000
888 Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép 523.000
889 Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu 170.000
890 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn 3.095.000
891 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn 2.151.000
892 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.713.000
893 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.151.000
894 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn 3.112.000
895 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 2.180.000
896 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.791.000
897 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.180.000
898 Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn 2.719.000
899 Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2.719.000
900 Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng 313.000
901 Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn 3.837.000
902 Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 3.156.000
903 Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 3.156.000
904 Phẫu thuật chuyển vạt da tại chỗ điều trị bỏng sâu 3.428.000
905 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng 704.000
906 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng 640.000
907 Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng [Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền] 20.000
908 Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng 172.000
909 Tắm điều trị bệnh nhân bỏng 220.000
910 Cắt sẹo khâu kín 3.130.000
911 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 233.000
912 Sử dụng oxy cao áp điều trị vết thương mạn tính 213.000
913 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm 679.000
914 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm 1.094.000
915 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm 1.200.000
916 Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm 679.000
917 Cắt các u lành vùng cổ 2.507.000
918 Cắt polyp cổ tử cung 1.868.000
919 Cắt u nang buồng trứng xoắn 2.835.000
920 Cắt u nang buồng trứng 2.835.000
921 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ 2.835.000
922 Bóc nang tuyến Bartholin 1.237.000
923 Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm 1.642.000
924 Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm 1.642.000
925 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 1.642.000
926 Cắt u bao gân 1.642.000
927 Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) 1.107.000
928 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2.223.000
929 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 4.056.000
930 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 3.241.000
931 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa 45.900
932 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) 927.000
933 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1.114.000
934 Giác hút 877.000
935 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 1.525.000
936 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2.147.000
937 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 675.000
938 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 82.100
939 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 268.000
940 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 331.000
941 Khâu vòng cổ tử cung 536.000
942 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 109.000
943 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn 3.704.000
944 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần 3.704.000
945 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3.553.000
946 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng 2.835.000
947 Lấy dị vật âm đạo 541.000
948 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1.810.000
949 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 1.373.000
950 Chích áp xe tuyến Bartholin 783.000
951 Bóc nang tuyến Bartholin 1.237.000
952 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 753.000
953 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết 191.000
954 Chọc dò túi cùng Douglas 267.000
955 Chích áp xe vú 206.000
956 Ép tim ngoài lồng ngực 458.000
957 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh 458.000
958 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2.728.000
959 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 383.000
960 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần 177.000
961 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ 2.728.000
962 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 358.000
963 Lấy dị vật hốc mắt 845.000
964 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác 30.000
965 Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi 30.000
966 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi 30.000
967 Cắt bỏ chắp có bọc 75.600
968 Khâu da mi đơn giản 774.000
969 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 879.000
970 Bơm thông lệ đạo [hai mắt] 89.900
971 Bơm thông lệ đạo [một mắt] 57.200
972 Lấy dị vật kết mạc 61.600
973 Lấy calci kết mạc 33.000
974 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản 30.000
975 Cắt chỉ khâu kết mạc 30.000
976 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu 45.700
977 Bơm rửa lệ đạo 35.000
978 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc 75.600
979 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 33.000
980 Rửa cùng đồ 39.000
981 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu 337.000
982 Rạch áp xe mi 173.000
983 Rạch áp xe túi lệ 173.000
984 Soi đáy mắt trực tiếp 49.600
985 Theo dõi nhãn áp 3 ngày 97.900
986 Đo thị giác tương phản 58.600
987 Test thử cảm giác giác mạc 36.900
988 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm 97.900
989 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) 23.700
990 Đo thị giác 2 mắt 58.600
991 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây mê] 1.314.000
992 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây tê] 819.000
993 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê] 449.000
994 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây mê] 2.973.000
995 Chích rạch màng nhĩ 58.000
996 Khâu vết rách vành tai 172.000
997 Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai 906.000
998 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê] 508.000
999 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê] 150.000
1000 Nội soi lấy dị vật tai gây mê [gây mê] 508.000
1001 Nội soi lấy dị vật tai gây mê [gây tê] 150.000
1002 Chọc hút dịch vành tai 47.900
1003 Làm thuốc tai 20.000
1004 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 60.000
1005 Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây mê] 2.620.000
1006 Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] 1.258.000
1007 Chọc rửa xoang hàm 265.000
1008 Nhét bấc mũi sau 107.000
1009 Nhét bấc mũi trước 107.000
1010 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] 201.000
1011 Cầm máu mũi bằng Merocel [2 bên] 271.000
1012 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] 660.000
1013 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] 187.000
1014 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] 660.000
1015 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] 187.000
1016 Hút rửa mũi, xoang sau mổ 135.000
1017 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê [cắt amidan gây mê] 1.033.000
1018 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê [Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện] 1.603.000
1019 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 2.722.000
1020 Chích áp xe sàn miệng [gây tê] 250.000
1021 Chích áp xe sàn miệng [gây mê] 713.000
1022 Chích áp xe quanh Amidan [gây tê] 250.000
1023 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê] 713.000
1024 Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA 107.000
1025 Lấy dị vật họng miệng 40.000
1026 Lấy dị vật hạ họng 40.000
1027 Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng 906.000
1028 Đặt nội khí quản 555.000
1029 Thay canuyn 241.000
1030 Khí dung mũi họng 17.600
1031 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê 278.000
1032 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê 278.000
1033 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 500.000
1034 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê 500.000
1035 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê 231.000
1036 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê 231.000
1037 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] 683.000
1038 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] 210.000
1039 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] 703.000
1040 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] 305.000
1041 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê 492.000
1042 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] 683.000
1043 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] 346.000
1044 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm; lấy dị vật phần mềm đơn giản] 172.000
1045 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm; lấy dị vật phần mềm đơn giản] 224.000
1046 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm; lấy dị vật phần mềm đơn giản] 244.000
1047 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm; lấy dị vật phần mềm đơn giản] 286.000
1048 Cắt chỉ sau phẫu thuật 30.000
1049 Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] 55.000
1050 Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] 79.600
1051 Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] 109.000
1052 Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] 174.000
1053 Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] 227.000
1054 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ 173.000
1055 Phẫu thuật nạo túi lợi 67.900
1056 Lấy cao răng [hai hàm] 124.000
1057 Lấy cao răng [một vùng/ một hàm] 70.900
1058 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [tuỷ răng số  4, 5] 539.000
1059 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [tuỷ răng số  6,7 hàm dưới] 769.000
1060 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [tuỷ răng số 1, 2, 3] 409.000
1061 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [tuỷ răng số 6,7 hàm trên] 899.000
1062 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay [tuỷ răng số  4, 5] 539.000
1063 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay [tuỷ răng số  6,7 hàm dưới] 769.000
1064 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay [tuỷ răng số 1, 2, 3] 409.000
1065 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay [tuỷ răng số 6,7 hàm trên] 899.000
1066 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [tuỷ răng số  4, 5] 539.000
1067 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [tuỷ răng số  6,7 hàm dưới] 769.000
1068 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [tuỷ răng số 1, 2, 3] 409.000
1069 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy [tuỷ răng số 6,7 hàm trên] 899.000
1070 Điều trị tủy lại 941.000
1071 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite 234.000
1072 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite 234.000
1073 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam 234.000
1074 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement 234.000
1075 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement 324.000
1076 Phục hồi cổ răng bằng Composite 324.000
1077 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên 320.000
1078 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới 320.000
1079 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân 320.000
1080 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng 320.000
1081 Nhổ răng vĩnh viễn 194.000
1082 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 98.600
1083 Nhổ chân răng vĩnh viễn 180.000
1084 Nhổ răng thừa 194.000
1085 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới 151.000
1086 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng 509.000
1087 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp 199.000
1088 Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp 199.000
1089 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 199.000
1090 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement 199.000
1091 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục 316.000
1092 Điều trị tủy răng sữa [một chân] 261.000
1093 Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] 369.000
1094 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam 90.900
1095 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement 90.900
1096 Nhổ răng sữa 33.600
1097 Nhổ chân răng sữa 33.600
1098 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 343.000
1099 Nắn sai khớp thái dương hàm 100.000
1100 Điều trị bằng các dòng điện xung 40.000
1101 Điều trị bằng tia hồng ngoại 33.000
1102 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 43.800
1103 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 38.500
1104 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 42.000
1105 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động 42.000
1106 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động 42.000
1107 Tập đi với khung tập đi 27.300
1108 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 27.300
1109 Tập đi với gậy 27.300
1110 Tập đi với bàn xương cá 27.300
1111 Tập lên, xuống cầu thang 27.300
1112 Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) 27.300
1113 Tập vận động thụ động 42.000
1114 Tập vận động có trợ giúp 42.000
1115 Tập vận động có kháng trở 42.000
1116 Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng 42.000
1117 Tập với ròng rọc 9.800
1118 Tập với dụng cụ quay khớp vai 27.300
1119 Tập với xe đạp tập 9.800
1120 Tập các kiểu thở 29.000
1121 Tập ho có trợ giúp 29.000
1122 Kỹ thuật xoa bóp vùng 38.000
1123 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 45.000
1124 Tập điều hợp vận động 42.000
1125 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn 27.300
1126 Tập tri giác và nhận thức [tập do liệt thần kinh trung ương] 38.000
1127 Tập nuốt [có sử dụng máy] 152.000
1128 Tập nuốt [không sử dụng máy] 122.000
1129 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) 52.400
1130 Tập sửa lỗi phát âm 98.800
1131 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) 44.400
1132 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) 44.400
1133 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO 44.400
1134 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO 44.400
1135 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO 44.400
1136 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO 44.400
1137 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO 44.400
1138 Siêu âm tuyến giáp 38.000
1139 Siêu âm các tuyến nước bọt 38.000
1140 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 38.000
1141 Siêu âm hạch vùng cổ 38.000
1142 Siêu âm qua thóp 38.000
1143 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ 79.500
1144 Siêu âm màng phổi 38.000
1145 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 38.000
1146 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi 38.000
1147 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 38.000
1148 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 38.000
1149 Siêu âm tử cung phần phụ 38.000
1150 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 38.000
1151 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 38.000
1152 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng 79.500
1153 Siêu âm Doppler gan lách 79.500
1154 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) 211.000
1155 Siêu âm Doppler động mạch thận 211.000
1156 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ 79.500
1157 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) 79.500
1158 Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới 211.000
1159 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 38.000
1160 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng 79.500
1161 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 38.000
1162 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 38.000
1163 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 38.000
1164 Siêu âm Doppler động mạch tử cung 211.000
1165 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 38.000
1166 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 38.000
1167 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới 211.000
1168 Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch 211.000
1169 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ 211.000
1170 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực 211.000
1171 Siêu âm Doppler tim, van tim 211.000
1172 Siêu âm tuyến vú hai bên 38.000
1173 Siêu âm Doppler tuyến vú 79.500
1174 Siêu âm tinh hoàn hai bên 38.000
1175 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 79.500
1176 Siêu âm dương vật 38.000
1177 Siêu âm Doppler dương vật 79.500
1178 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 47.000
1179 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1180 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1181 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1182 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1183 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1184 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1185 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1186 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1187 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1188 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1189 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1190 Chụp Xquang Blondeau [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1191 Chụp Xquang Blondeau [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1192 Chụp Xquang Blondeau [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1193 Chụp Xquang Hirtz [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1194 Chụp Xquang Hirtz [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1195 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [ ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1196 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1197 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [≤ 24x30 cm (1 tư thế)]  47.000
1198 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1199 Chụp Xquang Schuller [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1200 Chụp Xquang Schuller [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1201 Chụp Xquang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1202 Chụp Xquang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1203 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1204 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1205 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1206 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1207 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1208 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1209 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1210 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [ ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1211 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1212 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1213 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1214 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1215 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1216 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1217 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1218 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1219 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1220 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1221 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1222 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1223 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1224 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1225 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [ ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1226 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1227 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1228 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1229 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [ ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1230 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng  [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1231 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1232 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1233 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 119.000
1234 Chụp Xquang khung chậu thẳng [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1235 Chụp Xquang khung chậu thẳng [> 24x30 cm (1 tư thế)] 53.000
1236 Chụp Xquang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1237 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1238 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [> 24x30 cm (1 tư thế)] 53.000
1239 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1240 Chụp Xquang khớp vai thẳng [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1241 Chụp Xquang khớp vai thẳng [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1242 Chụp Xquang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1243 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1244 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1245 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1246 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1247 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1248 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1249 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1250 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng ≤ 24x30 cm (2 tư thế) 53.000
1251 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1252 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1253 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1254 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1255 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1256 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1257 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1258 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1259 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24x30 cm (1 tư thế)] 53.000
1260 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1261 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1262 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1263 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1264 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1265 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1266 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1267 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1268 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1269 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1270 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1271 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1272 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1273 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [> 24x30 cm (1 tư thế)] 53.000
1274 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1275 Chụp Xquang khớp háng nghiêng [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1276 Chụp Xquang khớp háng nghiêng [> 24x30 cm (1 tư thế)] 53.000
1277 Chụp Xquang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1278 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1279 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1280 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1281 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1282 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1283 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1284 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1285 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1286 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1287 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1288 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1289 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1290 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1291 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1292 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1293 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1294 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1295 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1296 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1297 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1298 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1299 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm (2 tư thế)] 66.000
1300 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1301 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1302 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [phim  ≤ 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1303 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1304 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1305 Chụp Xquang ngực thẳng [phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 47.000
1306 Chụp Xquang ngực thẳng [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1307 Chụp Xquang ngực thẳng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1308 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [≤ 24x30 cm (1 tư thế)] 47.000
1309 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1310 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1311 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [≤ 24x30 cm (2 tư thế)] 53.000
1312 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1313 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1314 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1315 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [phim  ≤ 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1316 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [phim > 24x30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 66.000
1317 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1318 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 2 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 94.000
1319 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 47.000
1320 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1321 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1322 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [phim > 24x30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí] 53.000
1323 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1324 Chụp Xquang tuyến vú [Mammography (1 bên)] 91.000
1325 Chụp Xquang tại giường [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1326 Chụp Xquang tại phòng mổ [số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí] 62.000
1327 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) 512.000
1328 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1329 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) 512.000
1330 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1331 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) 512.000
1332 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1333 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1334 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1335 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] 512.000
1336 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1337 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] 512.000
1338 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1339 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] 512.000
1340 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1341 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] 512.000
1342 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1343 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1344 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1345 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1346 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1347 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1348 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1349 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1350 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1351 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1352 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1353 Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1354 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 512.000
1355 Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) [Chưa bao gồm thuốc cản quang] 620.000
1356 Nội soi tai mũi họng [Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca] 100.000
1357 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị [Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)] 700.000
1358 Nội soi đại tràng tiêm cầm máu 544.000
1359 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ 228.000
1360 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết 385.000
1361 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết 410.000
1362 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 231.000
1363 Điện tim thường 30.000
1364 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 23.700
1365 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin 128.000
1366 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động 61.600
1367 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công 53.700
1368 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. 39.200
1369 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động 100.000
1370 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 12.300
1371 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 14.500
1372 Định lượng sắt huyết thanh 31.800
1373 Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) 35.800
1374 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 44.800
1375 Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) 63.800
1376 Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) 67.200
1377 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) 67.200
1378 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) 25.700
1379 Tìm mảnh vỡ hồng cầu 16.800
1380 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ 16.800
1381 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 35.800
1382 Tìm giun chỉ trong máu 33.600
1383 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 22.400
1384 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) 42.400
1385 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công 55.100
1386 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động 90.100
1387 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học 147.000
1388 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm 16.800
1389 Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) 33.600
1390 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) 28.000
1391 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) 72.600
1392 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) 38.000
1393 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 38.000
1394 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) 38.000
1395 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu 22.400
1396 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 20.100
1397 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) 30.200
1398 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) 30.200
1399 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 78.400
1400 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 78.400
1401 Điện di huyết sắc tố 350.000
1402 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu] 22.400
1403 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] 20.100
1404 Thời gian máu đông 12.300
1405 Định lượng Acid Uric [Máu] 21.200
1406 Định lượng Albumin [Máu] 21.200
1407 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 21.200
1408 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] 90.100
1409 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21.200
1410 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21.200
1411 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] 84.800
1412 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21.200
1413 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] 21.200
1414 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21.200
1415 Định lượng Calci ion hóa [Máu] 15.900
1416 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] 84.800
1417 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] 26.500
1418 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26.500
1419 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) 53.000
1420 Định lượng Creatinin (máu) 21.200
1421 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 28.600
1422 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 31.800
1423 Định lượng Ferritin [Máu] 79.500
1424 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] 63.600
1425 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] 63.600
1426 Định lượng Glucose [Máu] 21.200
1427 Định lượng Globulin [Máu] 21.200
1428 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 19.000
1429 Định lượng HbA1c [Máu] 99.600
1430 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 26.500
1431 Xét nghiệm Khí máu [Máu] 212.000
1432 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 26.500
1433 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] 37.100
1434 Định lượng Sắt [Máu] 31.800
1435 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26.500
1436 Định lượng Troponin I [Máu] 74.200
1437 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] 58.300
1438 Định lượng Urê máu [Máu] 21.200
1439 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) 28.600
1440 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] 42.400
1441 Định lượng Amylase (niệu) 37.100
1442 Định lượng Axit Uric (niệu) 15.900
1443 Định lượng Creatinin (niệu) 15.900
1444 Định lượng Glucose (niệu) 13.700
1445 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] 42.400
1446 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] 42.400
1447 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 42.400
1448 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] 42.400
1449 Định lượng Protein (niệu) 13.700
1450 Định lượng Urê (niệu) 15.900
1451 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27.000
1452 Định lượng Glucose (dịch não tủy) 12.700
1453 Định lượng Protein (dịch não tủy) 10.600
1454 Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] 21.200
1455 Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) 26.500
1456 Định lượng Creatinin (dịch) 21.200
1457 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) 12.700
1458 Định lượng Protein (dịch chọc dò) 21.200
1459 Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) 26.500
1460 Định lượng Urê (dịch) 21.200
1461 Định lượng CRP 53.000
1462 Phản ứng CRP 21.200
1463 Vi khuẩn nhuộm soi 65.500
1464 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường 230.000
1465 Vi khuẩn kháng thuốc định tính 189.000
1466 Vi hệ đường ruột 28.700
1467 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen [xét nghiệm tìm BK] 65.500
1468 Vibrio cholerae soi tươi 65.500
1469 Vibrio cholerae nhuộm soi 65.500
1470 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi 65.500
1471 Neisseria meningitidis nhuộm soi 65.500
1472 Salmonella Widal 172.000
1473 Streptococcus pyogenes ASO 40.200
1474 Treponema pallidum soi tươi 65.500
1475 Treponema pallidum nhuộm soi 65.500
1476 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng [định lượng] 83.900
1477 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng [test nhanh kháng thể kháng giang mai]  36.800
1478 Virus test nhanh 230.000
1479 HBsAg test nhanh 51.700
1480 HBsAb test nhanh [anti] 57.500
1481 HBeAg test nhanh 57.500
1482 HCV Ab test nhanh [anti] 51.700
1483 HAV Ab test nhanh [anti] 115.000
1484 HIV Ab test nhanh [anti] 51.700
1485 Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh 126.000
1486 Dengue virus IgM/IgG test nhanh 126.000
1487 Rubella virus IgM miễn dịch tự động 138.000
1488 Rubella virus IgG miễn dịch tự động 115.000
1489 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 36.800
1490 Đơn bào đường ruột soi tươi 40.200
1491 Đơn bào đường ruột nhuộm soi 40.200
1492 Trứng giun, sán soi tươi 40.200
1493 Trứng giun soi tập trung 40.200
1494 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi 40.200
1495 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi 40.200
1496 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính 31.000
1497 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng 31.000
1498 Taenia (Sán dây) soi tươi định danh 40.200
1499 Trichomonas vaginalis soi tươi 40.200
1500 Trichomonas vaginalis nhuộm soi 40.200
1501 Vi nấm soi tươi 40.200
1502 Vi nấm nhuộm soi 40.200
1503 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim 147.000
1504 Tế bào học dịch màng khớp 147.000
1505 Tế bào học nước tiểu 147.000
1506 Tế bào học đờm 147.000
1507 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou 322.000
1508 Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ 3.167.000
1509 Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận 3.167.000
1510 Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời không sử dụng kỹ thuật vi phẫu [diện tích ≥10 cm2] 4.040.000
1511 Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời không sử dụng kỹ thuật vi phẫu [diện tích < 10 cm2] 2.689.000
1512 Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm 679.000
1513 Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên 679.000
1514 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 879.000
1515 Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi 3.167.000
1516 Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi [ diện tích < 10 cm2] 2.689.000
1517 Khâu vết thương vùng môi 1.136.000
1518 Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời 1.793.000
1519 Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai [gây mê] 1.314.000
1520 Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai [gây tê] 819.000
1521 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 2.531.000
1522 Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức 2.531.000
1523 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt 2.801.000
1524 Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ 3.167.000
1525 Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú 2.753.000
1526 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ 2.753.000
1527 Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa 2.753.000
1528 Nối gân gấp 2.828.000
1529 Nối gân duỗi 2.828.000
1530 Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật 2.828.000
1531 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật 2.528.000

Họp Mặt Kỷ Niệm Ngày Quốc Tế Điều Dưỡng

Nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử ngành Điều dưỡng, tôn vinh những điều dưỡng viên ngày đêm thầm lặng, tận tụy với người bệnh, những người không thể thiếu được trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Ngày 10/5/2018 Phòng điều dưỡng BVĐKKV Cần Giuộc đã tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày quốc tế điều dưỡng 12/5 với sự tham gia của đại diện 90 điều dưỡng ở các khoa phòng cùng với các trưởng khoa, phòng trong bệnh viện tham dự.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ôn lại truyền thống, lịch sử ngành Điều dưỡng, sự hình thành và phát triển của Điều dưỡng Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc.

Trong buổi lễ ông Giã Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy Phó giám đốc Bệnh viện viện đã có bài phát biểu ghi nhận kết quả đóng góp của các thế hệ điều dưỡng vào công tác chăm sóc, điều trị và phát triển của Bệnh viện và một số ý kiến chỉ đạo cho hướng phát triển của điều dưỡng trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện và Trưởng phòng điều dưỡng đã trao một phần quà đầy ý nghĩa đến bà Phan Thị Kim Lệ Nguyên trưởng phòng điều dưỡng để ghi nhận công lao đóng góp của bà vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người bệnh tại đơn vị. Trong buổi lễ Ban tổ chức cùng các điều dưỡng viên cùng tham gia trò chơi hái hoa dân chủ rất sôi nổi và nhiệt tình.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên sau thời gian làm việc  vất vả và nhiều áp lực.

 

        Một số hình ảnh nhân ngày quốc tế điều dưỡng

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẦN GIUỘC

NHẬN QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG BỆNH VIỆN HẠNG II

            Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc liên tục đầu tư phát triển nguồn lực: hằng năm gởi nhiều bác sĩ đào tạo chuyên khoa, bổ sung nhiều thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn mới trong khám- chữa bệnh.

            Với nhiều nổ lực Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc đã nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc và các khu vực lân cận như Bình Chánh, Cần Giờ, Cần Đước… , nhằm giảm bớt khó khăn cho người bệnh, góp phần hạn chế chuyển viện lên tuyến trên. Đồng thời, Bệnh viện tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân địa phương. Sau thời gian dài phấn đấu, ngày 07/5/2018 Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nâng cấp từ hạng 3 lên hạng 2 theo quyết định số 1469/QĐ-UBND.          .

            Tự hào với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc vẫn không ngừng tiếp tục phấn đấu để ngày càng phát triển, sớm trở thành một bệnh viện đa khoa khu vực hoàn chỉnh, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

                                                                                               Phòng Kế hoạch tổng hợp

                                                                                                MAI THỊ GIANG TÂM

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CHUẨN ĐIỂM ĐẠT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
I. NGHIỆP VỤ Y 10 9.8  
1 Tại Khoa khám bệnh 2 2  
a Khu vực ngồi chờ đủ ghế ngồi chờ, đảm bảo thông thoáng và có góc TTGDSK (ti vi, tranh, ảnh) 0.5 0.5 Kiểm tra thực tế
  Đủ 0.5 0.5
  Thiếu 0  
b Tổ chức tiếp đón (bàn hướng dẫn, quy định,
sơ đồ, biển báo, dể thấy, dể đọc) và khu khám bệnh vệ sinh sạch sẽ đặc biệt là nhà vệ sinh bệnh nhân
0.25 0.25 Kiểm tra, quan sát thực tế
  Tốt 0.25 0.25
  Chưa tốt 0  
c Kế hoạch bố trí thêm phòng khám ngày cao điểm hoặc triển khai
khám sớm, khám hết bệnh trong ngày
0.25 0.25 Kiểm tra thực tế
  0.25 0.25
  Chỉ thực hiện nhưng không có kế hoạch 0.1  
d Thực hiện QĐ 1313 1 1  
  KH triển khai thực hiện QĐ 1313 0.25 0.25  
  Thực hiện đúng số bước qui định QĐ 1313  0.25 0.25  
  Có thực hiện ít nhất 1 giải pháp cải cách thủ tục hành chánh hiệu quả tại khoa khám bệnh trong năm 2017 0.5 0.5  
2 Các Khoa Lâm sàng 2 2  
2.1 Kế hoạch chống quá tải 0.5 0.5  
  0.5 0.5  
  Thực hiện nhưng không có kế hoạch 0    
2.2 Hồ sơ bệnh án tất cả các khoa áp dụng đúng phác đồ 0.5 0.5 Kiểm tra 20 HSBA ngẫu nhiên
  Có Hồ sơ bệnh án  áp dụng chưa đúng phác đồ      
2.3 Y lệnh điều trị và chẩn đoán  0.5 0.5  
  Phù hợp 0.5 0.5  
  Không phù hợp 0    
2.4 Có chỉ định cận lâm sàng đầy đủ theo loai bệnh 0.5 0.5  
  Đầy đủ 0.5 0.5  
  Thiếu 0    
3 Các khoa cận lâm sàng 1 0.8  
  Có quy trình tiếp nhận và trả kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) 0.2 0.2 Kiểm tra thực tế quy trình được ban hành của BGĐ
  Thực hiện đúng  quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) 0.2 0.2
  Không thực hiện đúng  quy trình tiếp nhận và trả kết quả ban hành của BGĐ(xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) 0    
  Thực hiện lấy máu phối hợp Hội CTĐ đúng kế hoạch 0.2 0.2  
  Tất cả các khoa xét nghiệm đạt ISO, có kế hoạch xây dựng khoa đạt an toàn sinh học 0.2 0  
  Chưa đạt >50% khoa hoặc chưa có KH xây dựng an toàn sinh học 0.2 0.2  
4 Công tác quản lý chuyên môn  2 2  
  Sai sót chuyên môn 1 1 Xem sổ sai sót chuyên môn, báo cáo hướng giải quyết sai sót 
  Sổ sai sót chuyên môn của tất cả các khoa ghi chép đầy đủ thực tế và có báo cáo về KHTH  0.5 0.5
  Có sai sót chuyên môn và có phân tích nguyên nhân và có giải pháp phòng ngừa được thực hiện, có kiểm tra định kỳ của BGĐ 0.5 0.5
  Có sai sót chuyên môn nhưng không có báo cáo hoặc rút kinh nghiệm    
  Có kế hoạch khắc phục tồn tại chuyên môn năm 2016 0.5 0.5  
  Có kế hoạch nâng cao chất lượng KCB sau áp dụng giá viện phí mới, sơ kết, đánh giá hiệu quả đề ra được ít nhất 1 giải pháp thiết thực mới áp dụng tại đơn vị 0.5 0.5  
5 Đề án 1816, Chỉ đạo tuyến 1 1  
  Kế hoạch năm, báo cáo theo qui định 0.5 0.5
  Có và báo cáo thực hiện đúng QĐ của UBND tỉnh 0.5 0.5
  Không hoặc có nhưng không thực hiện đúng QĐ UBND tỉnh 0.25 0.25
  Chuyển giao kỹ thuật 0.5 0.5
  3 kỹ thuật có BB nghiệm thu bàn giao hoặc có chứng nhận công nhận chuyển giao 0.5 0.5
  < 3 kỹ thuật (cứ 2 kỹ thuật được 0.2đ)    
6 Công tác nghiên cứu khoa học 2 2  
  Đề tài cấp cơ sở: có  ≥ 2 đề tài 1 1 Xem quyết định phê duyệt và biên bản thông qua đề cương.
  Đề tài cấp ngành ít nhất 1 đề tài 1 1 Xem QĐ phê duyệt của SYT hoặc công văn đề nghị của đơn vị kèm biên bản thông qua hội đồng tại đơn vị
II.CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC 20 19.5  
3.12 CÔNG TÁC DƯỢC, HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ.  14 14 * Kiểm tra bằng chứng thực hiện:
   Hội đồng thuốc và điều trị tham gia xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn thuốc trong đấu thầu: 3.0 3 Xem biên bản, tài liệu liên quan có nội dung trên hay không, hay chỉ khoa dược BV thực hiện.
 - Trưởng KD là DSĐH 1.0 1
 - Đạt nội dung  2 2
 - Chưa đạt nội dung  1  
  DMT, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao phải được Giám đốc BV phê duyệt : 1.0 1  + Biên bản họp HĐT và ĐT về lựa chọn thuốc và xây dựng DMT  trong BV;
+ DMT, hóa chất, vật tư  y tế tiêu hao sử dụng tại BV đã được phê duyệt.
   - Đạt đủ các nội dung . 1.0 1
   - Chưa đạt đủ các nội dung . 0,5  
   HĐT & ĐT giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn hàng tháng tại các khoa lâm sàng: 3.0 3   + Sổ bình bệnh án;
 + Biên bản gíám sát sử dụng thuốc. 
   - Đạt đủ các nội dung  3.0 3
   - Chưa đạt đủ các nội dung  1.0  
   - Không thực hiện 0  
   Có theo dõi và báo cáo thường xuyên về tác dụng không mong muốn của thuốc 0.6 0.6 + Lưu trữ và triển khai Quyết định số 991/QĐ-BYT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế .
    Báo cáo về 2 địa chỉ: Trung tâm DI & ADR Quốc gia hoặc Trung tâm DI & ADR khu vực TP.HCM (BV Chợ Rẫy) và Phòng Nghiệp vụ Dược - SYT.      + Hỏi mẫu báo cáo sẵn có tại khoa lâm sàng;
+ Sổ theo dõi phản ứng có hại của thuốc;
+ Mức độ thường xuyên của báo cáo.
   -  Đạt đủ các nội dung.  0.6 0.6
   -  Chưa đạt đủ các nội dung . 0,3  
   - Không báo cáo thường xuyên về tác dụng không mong muốn của thuốc theo quy định.  0  
102  Dược sĩ khoa dược thực hiện tốt việc thông tin tư vấn cho Bác sỹ lựa chọn thuốc điều trị, hỗ trợ thông tin thuốc cho điều dưỡng sử dụng thuốc hợp lý cho người bệnh và thông tin, giáo dục người bệnh về sử dụng thuốc: 1.0 1  + Quyết định thành lập đơn vị thông tin thuốc;
+ Nơi làm việc, nội dung các lần thông tin, số lần thông tin... (kiểm tra số ghi chép thông tin);
 + Phỏng vấn  một số người bệnh, bác sĩ , điều dưỡng.
    - Đạt đủ các nội dung  1.0 1
    - Chưa đạt đủ các nội dung 0,5  
  Tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định. Kiểm nhập, bảo quản, cấp phát thuốc theo đúng quy định hiện hành: 0.4 0.4  + Biên bản đấu thầu thuốc;
 + Hợp đồng, quyết định đấu thầu;
 + Biên bản kiểm nhập và các phiếu cấp phát. 
   - Đạt đủ các nội dung  0.4 0.4
   - Chưa đạt đủ các nội dung  0,2  
   Cung ứng đủ thuốc chủ yếu, vật tư y tế tiêu hao trong danh mục cho người bệnh nội trú và ngoại trú (có BHYT): 0.6 0.6  + DMT và vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại  BV;
 + Phỏng vấn ngẫu nhiên người bệnh xem có phải mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao ở ngoài BV hoặc trả tiền trực tiếp từ nhân viên y tế để sử dụng  không?
   - Đạt đủ các nội dung . 0.6 0.6
   - Chưa đạt đủ các nội dung . 0,3  
   - Không cung ứng đủ thuốc chủ yếu, vật tư tiêu hao trong danh mục để người bệnh phải tự mua. 0  
105  Quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện,  hướng tâm thần theo đúng quy chế: 0.4 0.4  + Việc lưu trữ tài liệu về quy chế sử dụng các thuốc GN, HTT;
 + Kiểm tra thực tế ít  nhất 3 thuốc tại kho chính, kho lẻ về số lượng có phù hợp với nhập, xuất  hay không.
    - Đạt đủ các nội dung  0.4 0.4
    - Chưa đạt đủ các nội dung  0,2  
  Đảm bảo thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP: Sắp xếp, độ thông thoáng, nhiệt độ, độ ẩm, phòng chống cháy nổ trong kho thuốc,…): 1.0 1  + Xem thực tế tại kho về điều kiện bảo quản ( Sắp xếp, nhiệt kế, ẩm độ,....)
   - Đạt đủ các nội dung  1.0 1
   - Chưa đạt đủ các nội dung    0,5  
   Thực hiện kiểm kê thuốc định kỳ. Không để thuốc quá hạn. Thống kê báo cáo sử dụng thuốc theo quy định: 1.0 1  + Sổ kiểm kê định kỳ và đối chiếu ngẫu nhiên ba mặt hàng thuốc, trong đó có thuốc gây nghiện;
+ Xem phiếu theo dõi, HD.
+ Báo cáo sử dụng thuốc.
   - Đạt đủ các nội dung  1.0 1
   - Chưa đạt đủ các nội dung  0,5  
   Nhà thuốc BV hoạt động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008 và đạt Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP) ban hành kèm Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 và Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 1.0 1  + Đối chiếu lộ trình thực hiện NTBV theo QĐ  trên;
+ Quy trình hoạt động và các SOP của nhà thuốc;
+ Có DS và bàn tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng
+ Đảm bảo các điều kiện bảo quản;
+ Bảng giá của nhà thuốc;
+ Quan sát giá bán thực so với giá niêm yết.
   - Đạt đủ các nội dung  1.0 1
   - Chưa đạt đủ các nội dung 0,5  
109 Khoa Dược cung cấp thuốc tại các khoa lâm sàng và có sổ ký giao nhận thuốc đầy đủ: 1.0 1  + Quyết định của Giám đốc BV
+ Quan sát thực tế và phỏng vấn nhân viên các khoa lâm sàng.
   - Đạt ≥ 75 % các khoa 1.0 1
   - Đạt < 75% các khoa  0.6  
   - Đạt < 50% các khoa  0,3  
3.2 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH & XÉT NGHIỆM: TTB VÀ PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH: 6 5.5 * Kiểm tra bằng chứng thực hiện:
   Xây dựng và thực hiện đúng các quy trình và các quy định chuyên môn. 1.0 1  + Xem các quy trình đã xây dựng, được  phê duyệt;
+ Quan sát tại khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm;
+ Quan sát sự thực hiện của nhân viên y tế.                          
   - Đạt đủ các nội dung . 1.0 1
   - Chưa đạt đúng các quy định CM . 0,5  
   Cải tiến việc trả kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh đảm bảo phục vụ chuyên môn kịp thời và giảm thời gian chờ cho NB. 0.4 0.4  + Quy định  về thời gian trả kết quả XN, CĐHAX
+ Hẹn rõ thời gian trả kết quả  cho người bệnh;
+ Vị trí trả kết quả  cho người bệnh  khám ngoại trú
   - Đạt đủ các nội dung . 0.4 0.4
   - Chưa đạt đúng các quy định .