Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (027) 2387 4213

Sơ đồ đường đi

Thống kê truy cập

729033
Hôm nay
Tổng cộng
212
729033

Sở y tế Long An

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

 

a. Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẦN GIUỘC

b. Địa chỉ: 79, Nguyễn An Ninh, Khu phố Phước thuận, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An

c. Tuyến trực thuộc: Tỉnh

d. Hạng bệnh viện: Hạng II

e. Họ và tên Giám đốc Bệnh viện: Trần Văn Tám

f. Họ và tên thư ký hội đồng: Đặng Diệu Kiều Ngân

g. Điện thoại liên hệ: 0272.874213

h. Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 282 (Có hệ số: 305)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.39

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

7

39

33

4

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

8.43

46.99

39.76

4.82

83

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
                (ký tên)

 

 

 

   Đặng Diệu Kiều Ngân

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

TRẦN VĂN TÁM

 

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số

Chỉ tiêu

Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2020

Đoàn KT đánh giá NĂM 2020

Chi tiết

A

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

     

A1

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

     

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

5

0

 

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

4

0

 

A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

3

0

 

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

4

0

 

A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

4

0

 

A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

3

0

 

A2

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

     

A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

4

0

 

A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

4

0

 

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

4

0

 

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

3

0

 

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

4

0

 

A3

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

     

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

4

0

 

A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

3

0

 

A4

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

     

A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

4

0

 

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

4

0

 

A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

4

0

 

A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

3

0

 

A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

3

0

 

A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

4

0

 

B

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

     

B1

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

     

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

3

0

 

B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

3

0

 

B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

3

0

 

B2

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

     

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

4

0

 

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

4

0

 

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

0

 

B3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

     

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

3

0

 

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

4

0

 

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

4

0

 

B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

5

0

 

B4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

     

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

0

 

B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

4

0

 

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

3

0

 

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

4

0

 

C

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

     

C1

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

     

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

4

0

 

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

5

0

 

C2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

     

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

4

0

 

C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

4

0

 

C3

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

     

C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

4

0

 

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

4

0

 

C4

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

     

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

4

0

 

C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

3

0

 

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

3

0

 

C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

3

0

 

C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

4

0

 

C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

4

0

 

C5

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

     

C5.1

Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật

2

0

 

C5.2

Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới

3

0

 

C5.3

Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng

3

0

 

C5.4

Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

3

0

 

C5.5

Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện

3

0

 

C6

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

     

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

0

 

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

4

0

 

C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

3

0

 

C7

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

     

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

0

 

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

0

 

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

3

0

 

C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

4

0

 

C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

2

0

 

C8

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

     

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

3

0

 

C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

3

0

 

C9

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

     

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

3

0

 

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

3

0

 

C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

4

0

 

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

4

0

 

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

0

 

C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

4

0

 

C10

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

     

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

0

 

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

3

0

 

D

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

     

D1

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

     

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

3

0

 

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện

3

0

 

D1.3

Xây dựng văn hóa chất lượng

3

0

 

D2

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

     

D2.1

Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh

4

0

 

D2.2

Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục

3

0

 

D2.3

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa

3

0

 

D2.4

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

3

0

 

D2.5

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

3

0

 

D3

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

     

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

3

0

 

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

3

0

 

D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

3

0

 

E

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

     

E1

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

     

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

2

0

 

E1.2

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

5

0

 

E1.3

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

2

0

 

E2.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

2

0

 

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Điểm TB

Số TC áp dụng

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

0

0

6

12

1

3.74

19

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

0

0

2

3

1

3.83

6

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

0

0

1

4

0

3.80

5

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

0

0

2

4

0

3.67

6

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

0

0

6

7

1

3.64

14

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

0

0

3

0

0

3.00

3

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

0

0

0

3

0

4.00

3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

0

0

1

2

1

4.00

4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

0

0

2

2

0

3.50

4

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

0

4

17

13

1

3.31

35

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

0

0

0

1

1

4.50

2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

0

0

0

2

0

4.00

2

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

0

0

0

2

0

4.00

2

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

0

0

3

3

0

3.50

6

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

0

1

4

0

0

2.80

5

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

0

0

2

1

0

3.33

3

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

0

3

1

1

0

2.60

5

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

0

0

3

3

0

3.50

6

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

0

0

10

1

0

3.09

11

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

0

0

3

0

0

3.00

3

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

0

0

4

1

0

3.20

5

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

0

0

3

0

0

3.00

3

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

0

3

0

0

1

2.75

4

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

0

2

0

0

1

3.00

3

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN

 - Thành lập đoàn tự kiểm tra, phân công các bộ phận phụ trách

 - Các bộ phận tự chấm điểm - Đoàn kiểm tra đánh giá lại - Tổng hợp và báo cáo

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

·  a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)Danh Gia 2020 1

·  b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)Danh Gia 2020 2

·  c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)Danh Gia 2020 3

·  d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)Danh Gia 2020 4

·  e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)Danh Gia 2020 5

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã khắc phục các tiêu chí còn thiếu sót sau đợt kiểm tra 2019
- Củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt được

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Chưa thành lập được khoa dinh dưỡng và tổ chức nấu ăn theo bệnh lý cho người bệnh
- Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến chỉ đạt 53.2 % phần trăm
- Áp dụng kết quả NCKH trong bệnh viện còn hạn chế
- Trong năm không có cas mổ đẻ

VII. KẾT QUẢ TỰ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

-Điểm trung bình khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: 4.3

-Điểm trung bình khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú: 4.3

-Điểm trung bình khảo sát hài lòng nhân viên y tế: 3.8

VIII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Thành lập khoa dinh dưỡng đi vào hoạt động có hiệu quả
- Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến đạt trên 60 phần trăm
- Áp dụng các kết quả NCKH vào thực tế tại đơn vị

IX. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Lập kế hoạch phân 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 01 (Quí I/ 2021): Hợp đồng với tuyến trên (BV chấn thương chỉnh hình, BV quận 2, BV ĐK Long An) triển khai thực hiện danh mục kỹ thuật mới tại đơn vị như mổ nội soi, mổ kết hợp xương, thở máy trong hồi sức cấp cứu...
-Giai đoạn 02 (Quí II/2021): Phân công nhân sự tham gia đào tạo ngắn hạn tại BV Long An và các BV TPHCM về chuyên môn và QLCL.
- Giai đoạn 03 (Quí III/2021): Đánh giá kết quả thực hiện đưa ra định hướng cho những năm kế tiếp.

X. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Bệnh viện luôn phấn đấu thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí của Bộ y tế.

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
                (ký tên)

 

 

 

Đặng Diệu Kiều Ngân

 

                                                    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                        (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                             Trần Văn Tám

                                                                                                                               

  

 

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP. HCM KHẢO SÁT TẠI BỆNH VIỆN
ĐA KHOA KHU VỰC CẦN GIUỘC ĐỂ HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

      Ngày 17/10/2020, Đoàn công tác của Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh do Ông Châu Văn Đính, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc (ĐKKVCG) nhằm có kế hoạch hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật. Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, Bà Đào Thị Ngọc Vui, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc cùng dự.

      Theo Ông Trần Văn Tám, Giám đốc bệnh viện ĐKKVCG, bệnh viện hiện có 349 cán bộ, công nhân viên chức hầu hết đều đạt chuẩn về trình độ. Trong đó có 23 bác sĩ chuyên khoa I, 4 bác sĩ CK II. Được sự quan tâm của cấp trên, Bệnh viện ĐKKVCG ngày càng được đầu tư khang trang, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Riêng khoa ngoại bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật mổ kết hợp xương cơ bản tứ chi trên đến chi dưới hướng tới mổ nội soi khớp, thay khớp. Tuy nhiên, mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ nhưng khó khăn lớn nhất của bệnh viện là thiếu nhân lực, do đó chưa thể khai thác đúng mức cơ sở vật chất đã được đầu tư trong khi lượng bệnh nhân ngày càng đông, rất cần bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, giúp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới khai thác hết công suất sử dụng trang thiết bị, góp phần tạo điều kiện người dân ở các địa phương đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí thấp đồng thời giảm quá tải ở bệnh viện tuyến trên.

      Theo Ông Châu Văn Đính, hoạt động hỗ trợ tuyến dưới là việc làm thường xuyên của Bệnh viện chấn thương chỉnh hình trong thời gian qua. Bệnh viện ĐKKVCG đã hội đủ 2 yếu tố cơ sở vật chất và trang thiết bị. Do đó, Bệnh viện cần phải có cơ chế thu hút, đào tạo và giữ được đội ngũ bác sĩ giỏi, từng bước nâng cao uy tín nhằm thu hút được bệnh nhân đến khám và điều trị. Ông khẳng định, sau khảo sát, 2 bên sẽ thực hiện ký kết đề án chuyển giao theo lộ trình cụ thể, để bệnh viện ĐKKVCG làm chủ được các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

BV Chinh Hinh HCM 1
BV Chinh Hinh HCM 2
BV Chinh Hinh HCM 3

Chú thích ảnh:

-    ảnh 1: Quang cảnh cuộc khảo sát.

-   ảnh 2, 3: bệnh viện ĐKKVCG được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn huyện và khu vực lân cận.

CHÍ HIẾU

HỘI THI CẮM HOA

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Chiều ngày 16/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ bệnh viện đã tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).Tham dự chương trình có ông Trần Văn Tám Giám đốc Bệnh viện, ông Phạm Văn Lập Phó Chủ tịch công đoàn Bệnh viện, bà Phạm Thanh Thúy Phó Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của bệnh viện cùng sự góp mặt đông đủ của các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.Hội thi cắm hoa nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích và phát huy tinh thần thi đua sôi nổi của các đoàn viên công đoàn trong Bệnh viện đồng thời hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Ngày hội này cũng tôn vinh sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ nói chung và những nữ nhân viên y tế nói riêng; vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa Ban lãnh đạo Bệnh viện, Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên với các nữ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện. 15 đội thi đến từ các khoa/phòng trong bệnh viện đã mang đến các tác phẩm nghệ thuật thực sự tham gia Hội thi. Với sự chuẩn bị hết sức công phu, nghiêm túc, nhiệt tình, trong thời gian 30 phút, các đội thi đã gửi gắm rất nhiều ý tưởng, cảm xúc và tài năng trong tác phẩm của mình. Sự khéo léo, tài hoa của các thành viên trong từng đội đã tạo ra những tác phẩm có tính nghệ thuật cao.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích và cho các đội.

Một số hình ảnh liên quan đến hội thi…

20 10 2020 2 20 10 2020 3

 

20 10 2020 4

 

20 10 2020 6

 

20 10 2020 5

                                                                     Thanh Thúy

Hình ảnh hoạt động khoa khám bệnh

KKB2

 

 KKB1

Sau 1 tháng tiếp nhận khu cải tạo mới, bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc

đã sắp xếp ổn định hoạt động khoa khám bệnh.

CẦN GIUỘC – HỖ TRỢ 12.500 KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

       Ngày 3/9/2020, Ông Nguyễn Văn Thiệp- nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc đã trao hỗ trợ 12.500 khẩu trang kháng khuẩn cho Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Ông Nguyễn Văn Thiệp hiện là Chủ tịch Quỹ từ thiện huyện Cần Giuộc, cho biết, đây là sự hỗ trợ của Ông cùng những mạnh thường quân trong và ngoài huyện nhằm chia sẻ, động viên hướng về những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, mong muốn tiếp thêm sức mạnh để cán bộ y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, Ông sẽ lắp 1 trụ “ATM khẩu trang” tại bệnh viện để người dân sử dụng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

       Thay mặt cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện, BS CKII Trần Văn Tám gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nguyên Bí thư Huyện ủy đã dành tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia kịp thời tới cán bộ y tế. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, song song với việc đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc còn tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền đến người dân như: chú ý đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế di chuyển, tụ tập nơi đông người… để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh./.

03092020 KhauTrangKhangKhuan

CHÍ HIẾU

01092020

Ngày 26/08/2020 Lãnh đạo Ủy ban tỉnh và các Sở, ngành Tỉnh đến thăm Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH BẠCH HẦU

1.     Bệnh bạch hầu là bệnh gì?

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra.Benh Bach Hau

2.     Nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu?

Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae thuộc họ Corynebacteriaceae. Vi khuẩn bạch hầu có 3 týp là Gravis, Mitis và Intermedius

Vi khuẩn bạch hầu tiết ra các độc tố gây tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan của cơ thể. Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu nằm ở người bệnh và cả người lành mang vi khuẩn. Đây vừa là ổ chứa, vừa là nguồn truyền bệnh.

3.     Bệnh bạch hầu lây truyền như thế nào?

Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu là ở người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Đây vừa là ổ chứa, vừa là nguồn truyền bệnh. Người bệnh thường phát tán vi khuẩn từ thời kỳ khởi phát, thời kỳ lây bệnh có thể kéo dài khoảng 2 tuần hoặc ngắn hơn. Người lành mang vi khuẩn bạch hầu có thể từ vài ngày đến 3,4 tuần. 

Bệnh bạch hầu có thể lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc gián tiếp khi tiếp xúc với đồ chơi, vật dụng có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu.

Vì vi khuẩn bạch hầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp nên tốc độ lây lan rất nhanh, có thể xâm nhập qua da tổn thương gây bạch hầu da. Sau khoảng 2 tuần nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân đã có thể lây nhiễm cho người khác.

4. Bệnh dễ gặp đối tượng nào, có bị nhiễm lại sau khi đã tiêm vắc xin hay không?

Hiện nay, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn giám sát đối với 9 loại bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có căn bệnh bạch hầu.

5. Đối tượng dễ mắc bệnh: 

Người ở mọi độ tuổi có tiếp xúc với người bị nhiễm bạch hầu, đi du lịch đến các vùng dịch tễ của bệnh bạch hầu nhưng chưa được tiêm phòng vắc xin;

Đối với trẻ sơ sinh: thường có miễn dịch thụ động từ mẹ truyền sang con nên không mắc bệnh nhưng miễn dịch bảo vệ này sẽ mất đi khi trẻ 6 tháng – 1 tuổi nên trẻ sẽ có nguy cơ mắc bệnh nếu không tiêm vắc xin;

Ở trẻ em tuổi dễ mắc bệnh  < 15 tuổi nếu chưa có miễn dịch;

Sau khi mắc bệnh sẽ có miễn dịch suốt đời tuy nhiên với những nhóm người suy giảm miễn dịch tỉ lệ tái nhiễm bệnh khoảng 2 – 5%;

Miễn dịch bảo vệ sau tiêm vắc xin thường kéo dài khoảng 10 năm, hiệu quả bảo vệ của vắc xin lên đến 97%  nhưng giảm dần theo thời gian, do vậy nếu không tiêm nhắc lại vẫn có thể mắc bệnh;

6. Biểu hiện lâm sàng của bệnh bạch hầu?

Bệnh bạch hầu thường khởi đầu như một đợt cảm lạnh thông thường, viêm họng, viêm amidan, hay viêm thanh quản, và có thể bạn sẽ thấy lạ là bệnh này cũng có thể biểu hiện như một bệnh nhiễm trùng da.

Ca bệnh lâm sàng: Trẻ sẽ bị viêm họng, mũi, thanh quản. Họng đỏ, nuốt đau. Da xanh, mệt, nổi hạch ở dưới hàm làm sưng tấy vùng cổ. Khi khám thấy có giả mạc. Giả mạc bạch hầu thường trắng ngà hoặc màu xám dính chặt vào xung quanh tổ chức viêm, nếu bóc ra sẽ bị chảy máu. Ca bệnh xác định chẩn đoán nhờ Phân lập vi khuẩn bạch hầu dương tính từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng lấy từ mô bệnh.

Bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em. Biểu hiện lâm sàng bị nhiễm ngoại độc tố bạch hầu tại chỗ là giả mạc và biểu hiện toàn thân là nhiễm độc thần kinh, làm tê liệt thần kinh sọ não, thần kinh vận động ngoại biên và thần kinh cảm giác và/hoặc viêm cơ tim.

Người mắc bệnh bạch hầu thường có tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong trong vòng 6 ngày. Tỷ lệ tử vong khoảng 5% – 10%.

7. Triệu chứng thường gặp của bệnh bạch hầu?

Tùy thuộc vào vị trí vi khuẩn gây bệnh, bệnh bạch hầu sẽ có các biểu hiện khác nhau:

Bệnh bạch hầu mũi trước: Bệnh nhân sổ mũi, chảy mũi ra chất mủ nhầy đôi khi có lẫn máu. Khi khám có thể thấy màng trắng ở vách ngăn mũi. Thể bệnh này thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu.

Bệnh bạch hầu họng và amidan: Bệnh nhân mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ. Sau 2-3 ngày, sẽ xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amiđan, hoặc có thể lan rộng bao phủ cả vùng hầu họng. Một số bệnh nhân có thể sưng nề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ làm cổ bạnh ra như cổ bò. Những trường hợp nhiễm độc nặng bệnh nhân sẽ phờ phạc, xanh tái, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê. Các bệnh nhân này nếu không được điều trị tích cực có thể tử vong trong vòng 6-10 ngày.

Bạch hầu thanh quản: Đây là thể bệnh tiến triển nhanh và rất nguy hiểm. Bệnh nhân thường biểu hiện: sốt, khàn tiếng, ho ông ổng. Khi khám thấy các giả mạc tại ngay thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được xử trí kịp thời, các giả mạc này có thể gây tắc đường thở làm bệnh nhân suy hô hấp và có nguy cơ tử vong nhanh chóng.

Bạch hầu các vị trí khác:Thường rất hiếm gặp và nhẹ, vi khuẩn bạch hầu có thể gây loét ở da, niêm mạc như niêm mạc mắt, âm đạo hay ống tai.

8. Biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu?

Biến chứng thường gặp nhất trong bệnh bạch hầu là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh.

Biến chứng viêm cơ tim có thể xảy ra trong giai đoạn toàn phát của bệnh hoặc cũng có thể xảy ra chậm vài tuần sau khi bệnh đã khỏi. Khi viêm cơ tim xuất hiện sớm trong những ngày đầu của bệnh, tiên lượng thường rất đen tối, tỉ lệ tử vong rất cao.

Biến chứng viêm dây thần kinh thường ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động. Liệt màn khẩu cái (màn hầu) thường xuất hiện vào tuần thứ ba của bệnh. Liệt các dây thần kinh vận nhãn, cơ chi và liệt cơ hoành có thể xảy ra vào tuần thứ năm của bệnh. Viêm phổi và suy hô hấp có thể xuất hiện do hậu quả của liệt cơ hoành.

Các biến chứng khác có thể xảy ra như viêm kết mạc mắt hoặc suy hô hấp do tắc nghẽn đường hô hấp có thể xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là nhũ nhi.

Tử vong vào khoảng 5 đến 10% có thể tăng cao đến 20% ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 40 tuổi. Tỉ lệ tử vong của bệnh bạch hầu dường như không thay đổi trong 50 năm qua.

9. Bệnh bạch hầu có chữa được không?

Hiện nay, đã có thuốc để điều trị bệnh bạch hầu, tuy nhiên, trong giai đoạn tiến triển, bệnh bạch hầu có thể gây hại cho tim, thận và hệ thần kinh của người bệnh. Ngay cả khi điều trị, bệnh bạch hầu có thể gây tử vong với tỷ lệ 3% những người mắc bệnh bạch hầu tử vong, tỷ lệ này còn cao hơn ở trẻ em dưới 15 tuổi.

10. Phòng bệnh bệnh bạch hầu

Bệnh bạch hầu có thể phòng ngừa được bằng biện pháp tiêm phòng vắc xin. Tại Việt Nam hiện nay không có vắc xin đơn phòng bệnh bạch hầu, chỉ có vắc xin những vắc xin phối hợp trong đó có thành phần kháng nguyên bạch hầu như: 

+ Ở Chương trình Tiêm chủng quốc gia (TCMR): 

Vắc xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – Hib – viêm gan B (DPT-VGB-Hib): tiêm khi trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi.

Vắc xin bạch hầu – ho gà – uốn ván: tiêm khi trẻ 16-18 tháng tuổi.

Vắc vắc xin bạch hầu – uốn ván cho nhóm đối tượng người lớn có nguy cơ cao, chỉ được sử dụng trong chiến dịch khi có dịch bệnh chứ không tiêm phổ cập.

+ Về vắc xin dịch vụ:

Vắc xin 6 trong 1 phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt – Hib – viêm gan B hoặc vắc xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – Hib – bại liệt : tiêm khi trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi và khi trẻ 16-18 tháng tuổi.

Vắc xin 4 trong 1 phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt: khi trẻ 4-6 tuổi.

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván: đối với trẻ trên 4 tuổi và người lớn, thường được khuyến cáo tiêm nhắc mũi vắc xin này mỗi 10 năm một lần.

Để phòng bệnh bạch hầu hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đúng liều đối với bệnh bạch hầu cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng./.

Trích từ nguồn tài liệu Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Long An

 

Joomla Templates - by Joomlage.com